hands_PNG942

 

 

 

MENTOR- OG KONTAKTPERSONORDNING FOR OFFENTLIGE OG

 PRIVATE VIRKSOMHEDER

Hos MentorNu tilrettelægges alle mentorforløb med udgangspunkt i den konkrete borger, den konkrete sag og de konkrete målsætninger. Men det er dig, som bestiller af mentorforløbet, der definerer, hvilke problemstillinger og/eller konkrete opgaver der skal fokuseres på.  På den måde fungerer mentoren som din forlængede arm og dermed som en hjælp til at komme hurtigere videre i sagsbehandlingen

Opstår der undervejs ny viden, eller vurderer mentoren at der behov for at afvige fra den aftalte plan, vil dette altid blive forelagt bestilleren af forløbet. Derefter er det op til dig at beslutte, om der er behov for ændringer af planen.

Hos os, vi stræber efter at vores mentor taler samme sprog som borgeren, på den måde fremmer vi forståelse over for opgaven problematik.

Alle mentorforløb afsluttes med en gennemarbejdet og brugbar afslutningsrapport, som du kan bruge i den videre sagsbehandling.